TEMPOLINE
Prenájom a outsourcing mobilného oplotenia a zábran

www.tempoline.cz www.tempoline.sk

Technické informácie

Zaisťovacia spona mobilného oplotenia tempoline®

Schéma zaisťovacej spony.

Konštrukcia a materiál

Zaisťovacia spona je konštruovaná tak, aby zniesla maximálne dotiahnutie vratovým šróbom a zároveň zostala tvarovo stála, to je dosiahnuté pozdĺžnym a priečnym prelisom spony. Sila použitého materiálu je 2,5 mm.

Zloženie spony

Spona sa skladá z dvoch identických polospon, vratového šróbu a matice.

Povrchová úprava

Spona je povrchovo upravená žiarovým zinkovaním, ktoré výrazne predlžuje jej životnosť.

Rozmer uchycovacích častí

Rozmer uchycovacích častí spony nie je zhodný s rozmerom otvorov v nosnej pätke. Dotiahnutím spony tak dochádza k roztiahnutiu koncov plotových dielcov do betónového masívu nosnej pätky.

Horizontálne spojenie rámov zaisťovacou sponou. Vertikálne spojenie rámov zaisťovacou sponou. Vertikálne spojenie rámov zaisťovacou sponou. Zaisťovacia spona tempoline.

Výhody zaisťovacej spony mobilného oplotenia tempoline oproti systémom používajúcich háčiky:

Spojovanie po celom obvode rámu

Tvar spony ju umožňuje použiť po celom obvode rámu. Spona obopne oválny profil rámu i kruhový profil jeho zakončenia. Táto vlastnosť umožňuje spojovať rámy plotových dielcov upínaním spôn ako na vertikálne tak na horizontálne stĺpiky rámu. Toho možno využiť v prípade, keď vzdialenosť medzi plotovými dielcami je kratší ako 2,5 m. Plotové dielce je možné cez seba presadiť a spojiť upnutím spôn na horizontálne stĺpiky rámu. Mobilné oplotenie tempoline tak vyniká značnou variabilitou.

Ľahké použitie v nerovnom teréne - najmä oplotenie staveniska

Ďalšou výhodou je možnosť spojovania dvoch susediacich plotových dielcov v nerovnakej horizontálnej výške. To je umožnené tým, že sponu možno ľubovoľne posúvať po celej výške stĺpika plotového dielca, čo u systémov používajúcich háčiky nie je možné.

Pákový efekt

Tento efekt vzniká tak, že rozmer uchycovacích častí spony nie je zhodná s rozmerom otvorov v nosnej pätke. Dotiahnutím spony tak dochádza k roztiahnutiu koncov plotových dielcov do betónového masívu nosnej pätky. Bez povolenia spony nie je prakticky možné násilné vysunutie plotových dielcov z otvorov v nosnej pätke. Nepotrebujete teda žiadne zaisťovacie prídavné komponenty,bez ohľadu na to či sa jedná o prenájom alebo predaj plotu (zábrany).


tempoline ® - patentovaný systém dočasného mobilného, viacúčelového oplotenia © TEMPOLINE 2007