TEMPOLINE
Prenájom a outsourcing mobilného oplotenia a zábran

www.tempoline.cz www.tempoline.sk

Technické informácie

Nosná pätka mobilného oplotenia tempoline®

Schéma nosnej pätky tempoline.

Konštrukcia a materiál

Nosná pätka je vyrobená ako vibrolisovaný betónový monolit s dvomi pozdĺžne zabudovanými vnútornými armatúrami, ktoré zvyšujú pevnosť a predlžujú životnosť pätky. Zabudované armatúry majú vyosené zakončenie, ktoré zabraňuje vysunutiu armatúry z betónového masívu následkom mechanického poškodenia. Toto riešenie umožňuje zachovať funkčnosť pätky aj pri značnom mechanickom poškodení.

Skosenie pätky

Steny nosnej pätky sú zošikmené, čo zabraňuje oteru susedných plôch pri ich preprave a dáva tak predpoklad k predĺženiu životnosti pätiek.

Pozdĺžny výrez

V základni pätky je vytvorený pozdĺžny výrez, ktorý umožňuje lepšie založenie v nerovnom teréne a zároveň plní funkciu manipulačných úchytov.

Otvory pre zasadenie rámov

V pozdĺžnej osi pätky sú umiestnené dva priebežné otvory v tvare kónusu, do ktorých sa pri montáži zasadzujú konce rámov plotových dielcov. Kónusový prierez otvorov je veľmi výhodný, pretože v hornej časti pätky vzniká montážna vôľa umožňujúca ľahké zasadenie rámov a zároveň umožňuje úplne tesné spojenie rámu plotového dielca a pätky v jej spodnej časti. Toto konštrukčné riešenie zásadne ovplyvňuje stabilitu mobilného oplotenia tempoline.

Otvory pre osadenie rámov plotových dielcov. Otvory pre osadenie rámov plotových dielcov. Osadenie rámov do nosné pätky. Cyklopätka tempoline.

Typy a technické parametre nosných pätiek:


Betónová nosná pätka tempoline.

Betónová nosná pätka

 • dĺžka: 60 cm
 • šírka: 20 cm
 • výška: 14 cm
 • hmotnosť: 27 kg
 • paletované po 50 ks
  (paleta 1,2 x 1m)

Plastová nosná pätka tempoline.

Plastová nosná pätka

 • dĺžka: 68 cm
 • šírka: 24.5 cm
 • výška: 14 cm
 • hmotnosť: 26 kg

Cyklopätka tempoline.

Cyklopätka

Cyklopätka sa používa v kombinácii s nízkou líniovou zábranou, tam kde je potrebné znížiť výšku nosnej pätky na minimum, napr.: pri oddelení koridoru pre návštevníkov od závodnej trate na cyklistických pretekoch atd. ...

 • dĺžka: 60 cm
 • šírka: 16 cm
 • výška: 1 cm
 • povrchová úprava: ponorné žiarové zinkovanie

Výhody pozdĺžneho rozmiestnenia otvorov v pätke

Vyššia stabilita

50 nosných pätiek

Línia súvislého mobilného oplotenia tempoline bola rozložená do dvoch osí, jednotlivé plotové dielce prechádzajú striedavo v dvoch radách, čo významne prispieva k zvýšeniu stability celého systému nielen pri oplotení stavby.

Nižšia hmotnosť

Bolo dosiahnuté menších rozmerov pätky, čím došlo k zásadnému zníženiu hmotnosti pätky až na polovicu oproti ostatným systémom mobilných oplotení. Nižšia hmotnosť a menšie rozmery pätky umožňujú omnoho jednoduchšiu a rýchlejšiu montáž dočasného oplotenia.

Nižšie prepravné náklady

Následkom nižšej potreby miesta a menšej celkovej hmotnosti je možno na paletu 120 x 100 cm naskladať až 50 nosných pätiek, pomocou ktorých možno vytvoriť 125 m oplotenia. Žiadny iný systém toto neumožňuje! Dochádza tak k úsporám nákladov súvisiacich s transportom, či už sa jedná o prenájom plotov, alebo predaj oplotení (zábran).


tempoline ® - patentovaný systém dočasného mobilného, viacúčelového oplotenia © TEMPOLINE 2007