TEMPOLINE
Prenájom a outsourcing mobilného oplotenia a zábran

www.tempoline.cz www.tempoline.sk

O projekte tempoline

Hlavné informácie o ponúkaných službách mobilného oplotenia systému tempoline®

Charakteristika

Tempoline je viacúčelové mobilné oplotenie slúžiace k dočasnému, ale pritom veľmi stabilnému ohraničeniu plôch, alebo k ich oddeleniu. Používa sa na zabránenie vstupu neoprávnených osôb do takto vyznačených plôch a zároveň slúží k ochrane verejnosti pri prácach spojených so stavebnou činnosťou. Pomocou systému mobilného oplotenia tempoline možno tiež vytvárať verejnosti prístupné koridory a takto redukovať pohyb jednotlivých osôb.

Prenájom a predaj mobilného oplotenia - zábran

Mobilné oplotenie tempoline je možné zakúpiť, alebo prenajať na určitú dobu. V rámci prenájmu oplotenia vždy zaisťujeme kompletný servis na celom území SR. Kompletný servis zahrňuje dopravu, montáž, demontáž a odvoz zariadenia po skončení akcie. Zákazník len zadá kedy, kam a na akú dlhú dobu tempoline využije, o všetko ostatné sa postaráme my v rámci firemného outsourcingu. Vždy zastávame individuálny prístup k zákazníkovi a k jeho jednotlivým akciám. Máme záujem na vytvorení dlhodobého partnerského vzťahu s našimi zákazníkmi. Vzájomné pochopenie, rýchlosť a kvalita našich dodávok spolu s individuálnym prístupom konkrétnych ľudí sú hodnoty, ktoré nám pomáhajú tieto vzťahy vytvárať.

Ceny a cenové ponuky

Predajné ceny jednotlivých komponentov mobilného oplotenia tempoline nájdete na serveri www.mobilnoplotenie.sk. Pre spracovanie cenovej ponuky na prenájom oplotenia ( zábran ) na konkrétnu akciu, prosím kontaktujte náš zákaznícky servis a zadajte prosím:

 1. približný počet bm.
 2. predpokladanú dobu nájomnej lehoty.
 3. lokalitu umiestnenia.

Písomné cenové ponuky zasielame obratom na Vami uvedený e-mail, či fax.

Aplikácia priemyselných práv

Vývoj, patent a registrovaná ochranná známka

Vývoj tempoline prebiehal na základe medzinárodných skúseností v obore a jeho výroba sa uskutočňuje v ČR. Úspešným dovŕšením tohto vývoja bolo udelenie patentu Úradom priemyslového vlastníctva a zaregistrovanie ochrannej známky tempoline. Jedná sa o výrobok, ktorý vyniká vysokou úžitkovou hodnotou, dlhou dobou životnosti a pritom priaznivou cenou.

Patentová listina. Patentová listina.
Osvedčenie o zápise ochrannej známky

Hlavné prednosti

Tempoline bol vyvíjaný s ohľadom na maximálne zníženie prevádzkových nákladov a tým dosiahnutie maximálnej efektivity a produktivity pri jeho použití v podniku užívateľa a to nie len pri oplotení stavby. Vysoká úžitková hodnota tempoline spočíva najmä v jeho jednoduchosti, vďaka svojej hmotnosti ľahkej manipulácii, rýchlej montáži a nízkej, prakticky zanedbateľnej potrebe miesta pri jeho preprave a skladovaní. Jeho používaním dochádza najmä k výraznému zníženiu prevádzkových nákladov firmy užívateľa. Príjemný design zariadenia a teda aj oplotenia stavby zlepšuje image firmy užívateľa vo vzťahu k zákazníkom a verejnosti.

Zadanie kritérií pri vývoji systému tempoline®

 • Rýchla, ľahká a jednoduchá montáž a demontáž.
 • Ľahká manipulácia.
 • Nízke priestorové nároky spojené s prepravou a skladovaním.
 • Dlhá životnosť.
 • Vysoká mechanická odolnosť.
 • Možnosť použitia v neštandardných podmienkach a nerovnom teréne, variabilita.
 • Možnosť regenerácie výplne poškodených plotových dielcov v rámci servisu.
 • Sťažiť možnosť preliezania v porovnaní s ostatnými ponúkanými systémami.

Výsledkom zakomponovania týchto kritérií do systému tempoline je predovšetkým jeho jednoduchosť. Avšak k jednoduchosti sa dá dopracovať iba zložitou cestou vývoja.

Systém mobilného dočasného oplotenia tempoline®.

Mobilné oplotenie Tempoline je predovšetkým kompletná služba v rámci outsourcingu mobilných oplotení čomu bol taktiež podriadený vývoj jednotlivých komponentov systému.

Systém mobilného dočasného oplotenia tempoline®.

Systém mobilného dočasného oplotenia tempoline® splňuje najprísnejšie bezpečnostné podmienky v súlade s legislatívou EU.

Systém mobilného dočasného oplotenia tempoline®.

Profesionálne a bezpečné oplotenie stavby zlepšuje image firmy užívateľa a prispieva ku kladnému vnímaniu firmy verejnosťou.

Systém mobilného dočasného oplotenia tempoline®.

Nielen u veľkých stavebných firiem nachádza tempoline uplatnenie. Prevencia proti stratám na majetku alebo ujme na zdraví sa vypláca všade.


tempoline ® - patentovaný systém dočasného mobilného, viacúčelového oplotenia © TEMPOLINE 2007